Общи условия

Общи условия за покупко-продажба през уебсайта за електронна търговия LEGEARTISBG.NET

Чл. 1. Hacтoящитe oбщи ycлoвия ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy Леге Артис ЕООД, EИK 114678243, cъc ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гp. Плевен, ул. Тодор Влайков 3, тел. за контакт: 064 824953; 0887542393, нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт ДOCTABЧИK, и ĸлиeнтитe, нapичaни пo-дoлy ΠOЛЗBATEЛИ, нa плaтфopмaтa зa eлeĸтpoннa тъpгoвия LEGEARTIS-BG.NET.

1. Данни

1.1. “WWW.LEGEARTIS-BG.NET” е уебсайт за електронна търговия, за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

1.2. Е-mail: legeartis@el-soft.com.

2. Предмет

2.1. WWW. legeartis-bg.net предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в legeartis-bg.net (магазин) стоки чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в legeartis-bg.net изисквания за конкретните стоки.

2.1. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет в http://www.legeartis-bg.net/terms

2.2. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез LEGEARTIS-BG.NET стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

2.3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

3. Промени в Общите условия

При обективна необходимост настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от legeartis-bg.net.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и legeartis-bg.net, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока.

4. Публикуване на информация за стоките в legeartisbg.net

legeartis-bg.net публикува на адрес https://www.legeartis-bg.net описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и (отделно) примерна тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и за периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

5. Заявка за покупка

5.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в legeartis-bg.net стоки, след като натисне виртуалния бутон „Поръчай”.

Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

– определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Поръчай”, обозначен срещу съответна стока;

– преглед на информацията за доставка – адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката;

5.2. Заявката за покупка на стока от legeartis-bg.net се счита за извършена след натискане на бутона “Потвърдете”.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за legeartis-bg.net не възниква задължение за нейното изпълнение.

6. Статуси на поръчките

Какво представляват различните статуси през които преминава поръчката?

Чакаща – Поръчката е получена в системата и изчаква обработка от доставчика.

В обработка – Поръчката е в процес на окомплектоване и опаковане. Следва предаване на куриер. Ще получите мейл с номер на товарителница, с който може да проследите пратката си в сайта на куриерската фирма. Куриерите следва да Ви уведомят, че имате пратка. След получаване на уведомлението, при нужда, може да смените адреса за доставка, като се свържете с куриерската фирма.

Приключена – Клиента е получил продуктите от куриера.

Отказана – Поръчката няма да бъде изпълнена. На посочената в поръчката ел. поща клиентът ще бъде уведомен поради каква причина.

7. Приемане на заявката

Заявката за покупка се приема от legeartis-bg.net чрез изпращане на съобщение до електронната пощенска кутия за кореспонденция с Клиента, което съдържа: информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане.

При установяване на изчерпана наличност за даден продукт, клиента бива уведомен. legeartis-bg.net не носи отговорност, ако в момента на поръчката, определена стока е с изчерпана наличност.

8. Цени

8.1. Всички цени в legeartis-bg.net са в български левове, с включен ДДС.

8.2. Указаните в legeartis-bg.net цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

8.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

9. Начини на плащане:

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

Наредба № Н-18/2006 г. указва, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка, освен когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.

9.1. Плащанията от клиентите на legeartis-bg.net, ще се извършват само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен от лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, като по този начин Леге Артис ЕООД се освобождава от задължението за въвеждане в експлоатация на фискално устройство и отчитане на извършваните от Вас продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.

За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума.

Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

Важно!

Служителят на куриерската фирма, доставил или предал в офис пратката Ви, е длъжен да Ви издаде товарителница или разписка, която има официална валидност на касов бон.

Моля, запазете този документ, който има силата на касов бон и удостоверява направеното от Вас плащане както пред нас, така и пред куриерската фирма.

Фактури се издават от куриера в момента на доставката/плащането или според техните условия в рамките на 5 работни дни, прикачва се издаденият от Спиди документ за плащане.

9.2. Леге Артис ЕООД е в договорни отношения с куриерска фирма «Спиди».

Проверката дали куриерът е лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ може да се прави в публичния регистър, воден съгласно ЗПУ от Комисията за регулиране на съобщенията, който е публикуван на интернет сайта на същата.

9.3. Цената по чл. 9 се заплаща на място в офиса на куриерската служба чрез пощенски паричен превод от Клиента или от трето лице от името на същия. Начините на плащане (в брой или с карта) са в зависимост от фирмената политика на доставчика и от условията на работа.

9.4. Клиентът заплаща също цената на услугата за доставка според тарифата на куриера.

9.5. Леге Артис поема цената на услугата за доставка от куриер, ако след приспадане на евентуално предвидена обща отстъпка за стоките в магазина стойността на поръчката е над 50 лв.

10. Отказ от поръчка и връщане на стока

10.1. Политика за отказ от поръчка и за възстановяване на сума

В съответствие с българското законодателство (чл. 50 от ЗЗП), клиентът може в 14-дневен срок от получаване на стоката да се откаже от направена покупка, като LEGEARTIS-BG.NET се задължава да върне обратно получената сума. Заплатената сума се привежда по сметката на клиента веднага след като бъде получена стоката. Върната стока се приема само ако е в подходящ търговски вид. Срокът за връщане на стоката е не повече от 14 дни от датата на отказа на поръчката. Разходите по връщане на закупената стока са за сметка на клиента.

Отказ можете да направите, като попълните стандартния формуляр за отказ и го изпратите на електронна поща legeartis@el-soft.com, обадите се по телефона или чрез друго недвусмислено заявление. Пратката, с която се връща поръчката, трябва да съдържа: номер на поръчка, всички документи, които са съпътствали пратката, при получаването й, три имена, банка и банкова сметка, ако желаете да възстановим сумата по банкова сметка.

Формуляр за отказ може да свалите и принтирате от ТУК.

10.2. Политика за връщане на стока.

10.2.1. Връщането на продукти към legeartis-bg.net, става до адреса (куриера), от който сте получили пратката.

10.2.2. В случай, че причина за връщането е наша грешка (объркано заглавие, дефектна книга и т.н.) връщането е за наша сметка.

При връщане се приемат само стоки в запазен търговски вид. В този случай разходите по доставката за връщане на продуктите към нас е за ВАША сметка.

10.2.3. В пратката е нужно да ни посочите номер на поръчка, всички документи, които са съпътствали пратката трябва да са вътре, както и три имена и телефон за връзка.

11. Доставка

11.1. Веднъж завършена, всяка поръчка подлежи на отделна обработка. Няма възможност за сливане или обединяване на поръчки за един и същ адрес. Няма възможност за премахване или добавяне на заглавия или бройки във вече завършени поръчки.

11.2. Успешно завършени поръчки на сайта LEGEARTIS-BG.NET се обработват в рамките на 3 работни дни или повече, в зависимост от натовареността, и деня, в който са направени. Това не включва времето за услугата за доставка, предоставена от куриерската компания.

11.3. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

12. Предаване на стоката

12.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

12.2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

12.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, legeartis-bg.net се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

13. Права и задължения на legeartisbg.net

legeartis-bg.net се задължава:

14.1. Да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;

13.2. Да достави в срок заявената за покупка стока;

13.3. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

legeartis-bg.net има право:

13.4. Да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

13.5. legeartis-bg.net няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и legeartis-bg.net, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. legeartis-bg.net и не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на legeartis-bg.net  (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

14. Ограничаване на отговорността

14.1. legeartis-bg.net полага грижа информацията в магазина да се поддържа вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. legeartis-bg.net си запазва правото дa променя цените на предлаганите артикули.

14.2. legeartis-bg.net не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на legeartis-bg.net.

14.3. legeartis-bg.net не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на legeartis-bg.net.

14.4. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в legeartis-bg.net, то не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. legeartis-bg.net не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

14.5. legeartis-bg.net няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва магазина.

15. Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

15.1. Да посочи точен и валиден телефон, без допълнителни интервали или символи (пример: 0881234567), точен и пълен адрес на офис на куриерската фирма («Спиди») и електронен пощенски адрес за кореспонденция (e-mail);

15.2. Да плати цената на заявената от него стока;

15.3. Да заплати разходите по доставката;

15.4. Да потърси и получи стоката в седемдневен срок, след като е уведомен от куриерската фирма;

15.5. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

Клиентът носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от негово име в сайта legeartis-bg.net.

Клиентът има право на:

15.6. Достъп в режим онлайн до legeartis-bg.net, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от legeartis-bg.net.

15.7. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от legeartis-bg.net.

Клиентът се задължава при ползване на legeartisbg.net:

15.8. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

15.9. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

15.10. Да уведомява незабавно legeartis-bg.net за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

15.11. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите;

15.12. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в legeartis-bg.net и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

15.13. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

15.14. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията по предходната алинея legeartis-bg.net има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до сайта, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, legeartis-bg.net има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

16. Лични данни

legeartis-bg.net има право да събира и използва: име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от legeartis-bg.net услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

17. Обработване на информация за Клиент

legeartis-bg.net полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай legeartis-bg.net има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

18. Цели, за които може да се използва информацията

18.1. legeartis-bg.net събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия.

18.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за горните цели.

18.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за горните цели.

18.4. Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за до legeartis-bg.net. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

19. Обезщетения

19.1. Клиентът е длъжен да обезщети legeartis-bg.net и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

19.2. Клиентът е длъжен да обезщети legeartis-bg.net и за всички вреди, причинени от трети лица, действали от негово име.

19.3. legeartis-bg.net е длъжен да обезщети Клиента за всички вреди, причинени от legeartis-bg.net умишлено или при проявена груба небрежност.

20. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

21. Права на интелектуална собственост

21.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия http://www.legeartis-bg.net (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на legeartis-bg.net или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на legeartis-bg.net и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

21.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако става дума за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

21.3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на legeartis-bg.net, Клиентът дължи на legeartis-bg.net неустойка в размер на 1 000 (хиляда) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава legeartis-bg.net от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

22. Приложимо право

При разногласия и възникнал спор с “Леге Артис” ЕООД ползвателят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.