Очаквайте

Вилхелм Райх
ПСИХОЛОГИЯ НА ФАШИЗМА

Льо Клезио
Avers

Сар, Мохамед Мбугар
НАЙ-ТАЙНАТА ПАМЕТ НА ХОРАТА (“La plus secrиte mйmoire des hommes”)

К. Г. Юнг
СЪВРЕМЕННИЯТ ЧОВЕК В ТЪРСЕНЕ НА ДУША

Шмит, Е.-Е.
ПЪТУВАНЕ ПРЕЗ ВРЕМЕТО
3. ЧЕРНО СЛЪНЦЕ

Шмит, Е.-Е.
ДНЕВНИК НА ЕДНА ИЗГУБЕНА ОБИЧ

Шмит, Е.-Е.
ПРИКАЗКИ ЗА КУКУМЯВКАТА
СЛОНЧЕТО, КОЕТО НЕ УВАЖАВАШЕ НИКОГО

Шмит, Е.-Е.
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ЙЕРУСАЛИМ
С Послеслов от Папата

Шмит, Е.-Е.
ПРИКАЗКИ ЗА КУКУМЯВКАТА
МЕЧЕТО, КОЕТО ИСКАШЕ ДА Е ЩАСТЛИВО

Фриш, Макс
ЩЕ СЕ НАРЕКА ГАНТЕНБАЙН

Холис, Джеймс
СЧУПЕНОТО ОГЛЕДАЛО