Издателство "Леге Артис"
https://www.legeartis-bg.net/id/tolerantnostta-km-neopredelenost/
Export date: Tue Aug 16 23:10:26 2022 / +0000 GMTТолерантността към неопределеност

 

За книгата

Стойчева, Катя
Толерантността към неопределеност

октомври 2003
240 стр., м. к.,
цена 7.00
ISBN 954-9933-35-0
оформление - Богдан Мавродинов

 

Product added date: 2017-04-03 13:06:42
: 2020-10-12 16:19:46

Export date: Tue Aug 16 23:10:26 2022 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ https://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.