Толерантността към неопределеност

Стойчева, Катя
Толерантността към неопределеност

октомври 2003
240 стр., м. к.,
цена 7.00
ISBN 954-9933-35-0
оформление – Богдан Мавродинов

7.00 лв.

Категория:
   

За автора

Стойчева, Катя

Стойчева, Катя

Стойчева, Катя, доктор по психология и научен сътрудник в Института по психология към БАН, работи по проблемите на творческата личност и мотивацията за творчество, уменията за творческо мислене и решаване на проблеми, надарените деца и училището.

Човек се среща с неопределеността във всички области на своя живот – на работа, вкъщи, в ежедневието си, във взаимоотношенията с другите, със социалните групи и с институциите. Психологията описва поведението на личността в неопределена ситуация с понятието толерантност към неопределеност. Поведенческа реакция на неопределеността е различна.
Индивидът може да възприеме неопределеността като заплаха и да я отхвърли или игнорира. Нетолерантността към неопределеност насочва развитието на личността към зоната на сигурността, познатите неща, общоприетите ценности, утвърдените правила и норми, ясните и недвусмислени критерии и ситуации.
Човек обаче може да реши да приеме предизвикателството да живее и да действа в условията на неопределеност. Срещата с неопределеността е покана, отправена от живота към творческата природа на личността, която разширява жизненото си пространство и вътрешната си среда, като открива и осъществява нови възможности за живот, преодолявайки изпитанието на несигурността в нови и непознати начинания. Така човек участва в сътворението на реалността на своя живот и живота на следващите поколения, обогатявайки света и себе си.