Издателство "Леге Артис"
https://www.legeartis-bg.net/id/teorija-i-terapija-na-psihichnite-razstrojstva/
Export date: Wed Jul 6 13:58:03 2022 / +0000 GMTТеория и терапия на психичните разстройства

 

За книгата

Франкъл, Виктор
Теория и терапия на психичните разстройства
Въведение в логотерапията

Май 2018
Поредица Форум
Превод Л. Андреева
284 с., м.к.
ISBN 978-954-8311-96-8
Цена 21 лв.

Психотерапията, т.е. не само логотерапията, зависи от непрекъсната готовност да се импровизира.

 

Product added date: 2018-05-28 05:52:46
: 2020-10-16 09:13:53

Export date: Wed Jul 6 13:58:03 2022 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ https://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.