Издателство "Леге Артис"
https://www.legeartis-bg.net/id/spomeni-snishha-razmisli/
Export date: Fri Jul 1 17:47:50 2022 / +0000 GMTСпомени, сънища, размисли

 

За книгата

Юнг, К. Г.
Спомени, сънища, размисли
Автобиография
август 2019
Пор. Юнг & последователи
Превод Саня Табакова, Лора Табакова
Оформл. Л. Владимиров
576 с.
ISBN 978-619-7516-07-4
Цена 25 лв.

ISBN 978-619-7516-07-4
Цена 25.00

Ето с какво се заемам сега, на осемдесет и три години – да разкажа моя персонален мит…
Единствените събития в моя живот, които си струва да се разкажат, са вътрешните преживявания, сред които сънищата и виденията. Те формират prima materia на моето научно дело. Те са огнената магма, от която кристализира камъкът, който трябва да бъде обработен. Те формират изключителността на моя живот, и точно това е предмет на моята автобиография.” (К. Г. Юнг)

 

Product added date: 2017-04-04 11:15:20
: 2021-01-26 10:29:19

Export date: Fri Jul 1 17:47:50 2022 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ https://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.