Издателство "Леге Артис"
https://www.legeartis-bg.net/id/spasenijat-ezik/
Export date: Fri Jul 1 16:26:01 2022 / +0000 GMTСпасеният език

 

За книгата

Канети, Елиас
Спасеният език
Поредица Автентично
Октомври 2008
Превод от немски
Елисавета Кузманова
Оформление
Лъчезар Владимиров
284 стр., м. к.
ISBN 978-954-9933-90-1
Цена 16.00 лв. / ? 8.00

Това е първата книга от автобиографичната тетралогия Спасеният език, Факел в ухото,  Игра с очи  и Парти по време на война (изд. Леге Артис, 2005) в превод на Елисавета Кузманова. Преводът на Спасеният език е изцяло актуализиран. Също в нова редакция, Леге Артис ще издаде съвсем скоро Маси и власт, както и неиздаваната биографична книга с над 200 фотографии – Елиас Канети – картини от един живот.

 

Product added date: 2017-04-03 22:24:20
: 2021-01-31 21:50:50

Export date: Fri Jul 1 16:26:01 2022 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ https://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.