Издателство "Леге Артис"
https://www.legeartis-bg.net/id/socialnoto-poznanie/
Export date: Fri Jul 1 17:46:20 2022 / +0000 GMTСоциалното познание

 

За книгата

Илиев, Владимир
Социалното познание
Контури на рефлексията
Октомври 2008
Оформление
Лъчезар Владимиров
184 с., м. к./тв. к.
ISBN: 978-954-9933-90-1
Цена м. к. 12 лв.; тв. к. 15 лв.

"Живеенето в риск се превръща в норма на съществуване, а не в изключение. От способностите на хората да се адаптират към живеене в условия на риск в много отношения зависи дали ще съумеят да превърнат обществото в проактивен субект на положителни изменения."
Книгата „Социалното познание” разглежда рефлексията като инструмент за познание на социалния свят...

 

Product added date: 2017-04-04 08:13:29
: 2020-11-29 13:29:56

Export date: Fri Jul 1 17:46:20 2022 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ https://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.