Символиката на приказките

Ван Делден, Жан-Франциска Крус
Символиката на приказките

Октомври 2002
Поредица Юнг и последователи
превод – Райна Стефанова
оформление – Гергана Янчева

148 стр. м. к. 12 x 19
цена 9.00
ISBN 954-9933-26-1

 

9.00 лв.

Категория:
   

За автора

Ван Делден, Жан-Франциска Крус

Митовете са архесимволи, част от колективното несъзнавано. Митичните образи се появяват в сънища, видения, транс, в рисунките и живописта, в приказките.
Заслуга на Фройд и Юнг е тяхното практическото приложение в съвременната психотерапия. Да се разтълкува дълбоката символика на приказките е вълнуващо преживяване. Още повече, ако става дума за приказките на братя Грим.
Приказката като всички древни предания препращат към мита, съхранен в колективното несъзнавано на човечеството. Но митът не само като притча, като уст­но предание, а преди всичко като същностно философско понятие, като архесимвол, такъв, какъвто той съществува в несъзнаваното на всеки човек, и следователно – като част от колективното съзнание. И понеже това прасъзнание е безсмъртно, те също остават не­преходни, колкото скептично или нихилистично да е настроен нашият съвременник. Тези митични образи се появяват в сънищата, при видения или в състояние на транс. Голяма е заслугата на Фройд и не по-малка на Юнг, че всеки по свой начин им отдава подобаващо внимание. Същите митични съдържания се проявяват не по-малко ярко в рисунката и живописта. Ето защо те намират широко приложение в съвременната психотерапия. Както в много митове, така и в приказките, е заложена дълбока символика. Да се разтълкува тази символика, е вълнуващо преживяване. Неочаквано добре познатите ни и не толкова познати приказки добиват съвършено друг смисъл. Научаваме за устройството на човека от психологическа гледна точка, за неговото развитие и за „посвещенията”, до които го води животът. Многопластовият подтекст и скритата мъдрост на включените в сборника приказки ще очароват всеки читател.