СЕКСУАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Райх, Вилхелм
Сексуалната революция

Превод Лилия Атанасова
Поредица Форум
Излязла от печат май 2023
488 с., м. к.
Цена 28 лв.
ISBN 978-619-7516-39-5
Развитието на живота не може да бъде възпряно. Не без основание общественият процес се схваща като природен процес.

28.00 лв.

Категория:
   

За автора

РАЙХ, ВИЛХЕЛМ

РАЙХ, ВИЛХЕЛМ

Роден е на 24 март 1897 година в Добцау, Галиция. Започва да придобива слава като студент по медицина, сред най-надарените психоаналитици около Зигмунд Фройд. С времето обаче неговите идеи се радикализират и придобиват политически импликации. Така той се превръща в един от най-противоречивите мислители на миналия век.
Райх показва огромна ерудираност и познание в области като психонализата, културната антропология, биологията, философията, икономиката, социологията, литературата. Негови идеи повлияват на редица писатели и мислители
До 1924 г. Райх се смята от Фройд за една от големите надежди на психоанализата. Райх организира успешни методологични семинари, помагащи за развитието на цялото психоаналитично движение. За разлика от повечето си колеги и последователи на Фройд, които смятат, че Фройд преекспонира значението на „сексуалността“, Вилхелм Райх смята, че напротив – ролята на сексуалността е много по-голяма. През хаотичните години след първата световна война, той използва комунистически и социалистически организации в Австрия и Германия, за да говори в бедняшките квартали и да образова безплатно в „сексуална и психическа хигиена“ хиляди младежи от социалните низини. Фройд е изцяло против „политизирането“ на психоанализата и отношенията му с Райх се изострят, а след 1933 г. окончателно се втвърдяват.
С утежняване на политическата атмосфера във времето между двете световни войни и идването на власт на Адолф Хитлер започват преследванията на идеите, работата и личността на Вилхелм Райх. Книгите му са горени от нацистите в Германия и Австрия, откъдето той бяга към Скандинавия. След публикуването на неговия opus magnum – „Масовата психология на фашизма“ през 1933 г., възгледите му биват възприемани за прекалено радикални от психоаналитичното общество и дори от революционното крило на комунистическата партия, като Райх бива изключен и от двете организации.
Скоро след идването на власт на Адолф Хитлер книгите на Райх започват да бъдат изгаряни, и той е принуден да емигрира в Дания, а след това – Норвегия. В двете скандинавски страни Райх не получава голяма подкрепа и още преди настъпването на войските на Хитлер, Райх с помощта на някои все още неотказали се от него интелектуалци като Бронислав Малиновски, успява да намери убежище в САЩ. Въпреки първоначалния прием в страната, не след дълго, през 1956 г., книгите на Райх са горени и на новия континент, а лабораторията и оборудването му биват насечени с брадви. Райх е арестуван и умира от сърдечна недостатъчност, докато пребивава в затвора.
Зрялата работа на Вилхелм Райх се фокусира повече върху характеровата структура на масите, отколкото върху индивидуалните невротични симптоми и заболявания. Вследствие книгите му пропагандират за непотисната юношеска сексуалност и широко достъпно сексуално образование, свободно ползване на контрацептиви и правото на аборти, важността на сексуалната икономика и икономическата независимост на жените, хуманни работни условия за работническата класа, разбиване на тоталитарното патриархално семейство. Анализите му описват ригидни, емоционално бронирани и смазани човешки общества населявани от импотентни, психически и биологично увредени човешки маси, които в неспособността си на пълноценен любовен живот и оргазъм, стават несъзнавани организатори и съучастници на смазващи, перверзни тоталитарни режими.

Вилхелм Райх
Сексуалната революция

„През първата половина на бурния ХХ век всички разбирания за човешкото съществуване бяха разклатени. Сред тях навярно никое друго не е било до такава степен сринато, както това за принудителния сексуален морал, който непоклатимо управляваше човешкия живот. Живеем сред истинска радикална преоценка на всички ценности, отнасящи се до половия живот на човека, особено на свързаните с детския и юношеския сексуален живот…

Студията, която държите в ръце, не е нито речник по сексология, нито история на сексуалната криза на съвременността. Тя съзнателно се ограничава до това да покаже с няколко отделни типични примера най-общите характерни черти на противоречията в днешния полов живот. Изложените тук сексуалноикономически възгледи не са резултати от теоретична работа на писалището; без десетилетния искрен контакт с младите хора от работническата класа, средната класа и интелектуалните слоеве, без постоянната проверка на опита, придобит от работата ми като лекар с болестния материал, не бих могъл да напиша нито едно изречение от тази студия…

Същността на сексуалната икономика се състои тъкмо в това, че се избягва налагането на абсолютни предписания или норми и за регулатори на човешкото съжителство се признават интересите, свързани с волята за живот и насладата от живеенето.”      (Вилхелм Райх)

ЦИТАТИ:

Бъдещето на човечеството зависи от решаването на въпроса за структурата на човешкия характер.

Вече никой не може да се съмнява в успешния марш напред на масовото движение за хигиена на ума и в утвърждаването на биологично естествената сексуалност на децата и младежите. Те вече не могат да бъдат възпирани. Отричащият живота светоглед отстъпва пред жизнеутвърждаващия.

Това, което преживяваме сега, е една истинска, дълбоко преобразуваща революция на отношенията на културно съществуване. В тази борба няма паради, униформи, медали, нито биене на барабани и топовни гърмежи. Но цената е не по-малко жертви, отколкото в една битка от гражданската война от 1848 или от 1917 г. Сетивата на животното човек за неговите естествени жизнени функции се пробуждат от многовековен сън. Дълбоките промени в живота ни засягат корените на нашето емоционално, социално и икономическо съществуване.

Сексуалната икономика е революционна в смисъла на дълбоките промени, каквито са предизвикали в медицината откриването на микробите и на несъзнавания душевен живот, откриването на законите на механиката и на електричеството в техниката и в икономиката – откриването същността на обществената производителна сила – работната ръка.

Ние сме революционни в смисъл на природонаучно вместо мистично, механистично и политиканско манипулиране на процеса на живота.

Природознанието е изправено пред своята най-велика задача: най-накрая и веднъж завинаги да поеме отговорността за по-нататъшната съдба на това изтерзано човечество. Политиката окончателно стигна до задънена улица. Искат или не, учените от сферата на естествените науки са призвани да управляват процесите на социалния живот, а политиците, щат не щат, ще се научат да вършат полезна работа. Да помогне на новия, разумен природонаучен ред на живота, за който навсякъде се води ожесточена борба, да си пробие път, да осъществи безболезненото му раждане и израстване с по-малко жертви

Проблемна е не психологията на държавните мъже, а тази на масите.

Когато повдигаме въпроса за социалния ред на половия живот на човека, ние достигаме до корена на масовите душевни заболявания.

Ако всичките 1,8 милиарда жители на Земята разбираха какво правят стотината водещи дипломати, тогава всичко щеше да бъде наред; нямаше да има повече управляване на обществото и ред за задоволяване на потребностите, диктуван от интересите на оръжейните магнати и от принципите на дневния ред.

А какво в действителност е свобода, какво може да бъде или ще бъде – досега никога не е било обяснявано на масата точно и разбираемо. Не са й показали по ясен начин възможностите да имаш като цяло щастлив живот.

Същината на щастието в живота е сексуалното щастие; тази тема не се е осмелил да засегне никой от авторитетните политици.

Същността на сексуалната икономика се състои тъкмо в това, че се избягва налагането на абсолютни предписания или норми и за регулатори на човешкото съжителство се признават интересите, свързани с волята за живот и насладата от живеенето.

Ако семейната любов е най-великото човешко благо, то тя трябва да се докаже.

Никой разумен човек няма да говори за любов, когато един мъж спи с една вързана за ръцете и краката, беззащитна жена. Никой, освен ако не е мръсник, няма да се гордее с любовта на една жена, която си е купил срещу издръжка или влияние в обществото. Никой чист човек не би приел любов, която не му се дава доброволно. Принудителният морал на семейния дълг и на авторитета в семейството е морал на слаби хора, които се боят от живота, и на импотентни, неспособни да изживеят благодарение на естествената сила на любовта онова, което напразно се опитват да си осигурят с помощта на полицията и на семейното право.

Брачният морал е най-външният идеологически показател на частната собственост.

Пряката последица от частната собственост е заинтересоваността от предбрачната девственост на съпругата и от верността й в брака.

Ние не искаме „добродетел” да се бърка с „полово въздържание”, не желаем за мъжа да е валиден друг морал, различен от този за жената.

Половото общуване като такова не е нито морално, нито аморално.

Изискването за въздържание служи за това, да създаде у индивидите сексуална структура, съответстваща на строгия семеен полов живот и да възпитава послушни поданици на държавата.

Ако не искаме да бъдем шарлатани или страхливци, трябва да кажем Да на сексуалността на подрастващите, да им помагаме, където можем, и да правим всичко възможно, за да подготвим окончателното освобождаване на младежката сексуалност. Една огромна и много отговорна задача!

Отричането на сексуалността и потискането й са специфични и неделими атрибути на авторитарното общество.

За мъжете притежаването на жената е по-скоро доказателство за тяхната мъжественост, отколкото някакво любовно преживяване.

Смисълът на социализацията на човека е, да се облекчи задоволяването на глада и на нуждата от любов.

Потискането на сексуалността е главното средство за поробването на хората.

Само генитално здрави хора могат да се трудят доброволно и да се самоуправляват в живота без всякаква авторитарност.

Историята на създаване на идеологиите ни учи, че всяка обществена система, съзнателно или не, си служи с въздействие върху децата от всяко поколение, за да се закотви в структурата на човека… В центъра на въздействието върху децата стои сексуалното им възпитание.

Развитието на живота не може да бъде възпряно. Не без основание общественият процес се схваща като природен процес.

„Разбирането на Райх за тялото е жизненоважно в нашата епоха на протести и патриархат… неговото убеждение, че телата ни са обременени както от емоционална травма, така и от социални условия, остава уместно.“ (Оливия Лейнг)