Издателство "Леге Артис"
https://www.legeartis-bg.net/id/sbornik-pragt-na-vremeto/
Export date: Sun Jan 24 8:14:08 2021 / +0000 GMTПрагът на времето

 

За книгата

Сборник
Прагът на времето
Национален форум за култура
20-21 декември 2000 г.
Май 2001
Оформление - Богдан Мавродинов
116 стр., меки корици, цв. илюстрации
цена 4.00 лв.
ISBN 954-9933-12-1

 

Product added date: 2017-04-01 07:30:08
: 2020-08-02 13:15:50

Export date: Sun Jan 24 8:14:08 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ https://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.