Прагът на времето

Сборник
Прагът на времето
Национален форум за култура
20-21 декември 2000 г.
Май 2001
Оформление – Богдан Мавродинов
116 стр., меки корици, цв. илюстрации
цена 4.00 лв.
ISBN 954-9933-12-1

4.00 лв.

Категория:
   

За автора

Сборници

Сборник с гледните точки и идеи на участниците – специалисти и водещи имена в областта на историята, литературата, комуникациите, политологията, етнологията, творци от сферата на изкуството и културата изобщо. Многопосочният диалог представя различни алтернативи и пътища за посрещане и осмисляне на предизвикателствата на новия XXI век.