ПСИХОТЕРАПИЯ И ЕКЗИСТЕНЦИАЛИЗЪМ

Франкъл, Виктор
Психотерапия и екзистенциализъм
Избрани статии по логотерапия
Декември 2017
Поредица Форум
Превод Л. Андреева 284 с., м. к.
ISBN 978-954-8311-88-5
Цена 16 лв.
Всяка епоха има своите неврози и всяка епоха има нужда от собствена психотерапия.

16.00 лв.

Категория:
   

За автора

Франкъл, Виктор Е.

Франкъл, Виктор Е.

Франкъл, Виктор Е. (1905-1996).
През 30-те години той завършва медицина и защитава докторат във Виенския университет, където дълги години е години професор по неврология и психиатрия. Заема професорски места и в Харвард, Америка и университетите в Далас и Питсбърг. Създател е на логотерапията – нов психотерапевтичен метод, наричан още Трето виенско направление (след психоанализата на Зигмунд Фройд и индивидуалната психология на Алфред Адлер).
По време на Втората световна война прекарва дълги години в Освиенцим и други концентрационни лагери.
Удостоен е с десетки почетни докторски титли от университети от цял свят. Неговите 31 книги са излезли на повечето езици – включително японски, китайски и руски.

За книгата:
Философските основи на логотерапията
Логотерапия и екзистенция
Психиатрията и търсенето на смисъл от човека
Логотерапията и предизвикателството на страданието
Групови психотерапевтични преживявания в концентрационен лагер
Колективните неврози на днешния ден
Парадоксното намерение: логотерапевтична техника
Психотерапия, изкуство и религия…

Този том се състои предимно от статии в областта на логотерапията, които според Виктор Франкъл осигуряват най-ясното и най-прякото разбиране на принципите на логотерапията и техните терапевтични приложения, които едновременно допълват по-широкото обсъждане на логотерапията в другите му трудове и дискусията на конкретни аспекти на тази система.

Както учи логотерапията, човешката свобода по никакъв начин не е свобода от условия, а е свобода да се заема позиция спрямо условията.

Именно когато е изправен пред безнадеждна ситуация, човек получава последна възможност да реализира смисъл – да реализира дори най-висшата ценност, да реализира дори и най-дълбокия смисъл – това е смисълът на страданието.

Миналото на човека е частта от неговия живот, в която той е преодолял преходността и е постигнал вечност

Всяка епоха има своите неврози и всяка епоха има нужда от собствена психотерапия.

 Виктор Емил Франкъл (1905-1997) е австрийски невролог и психиатър. Неговото психотерапевтично учение логотерапия е опит за излизане от психологизма, а свързването на понятията „смисъл“ и „здраве“ съответства на една, по думите на Франкъл, „височинна психология“. Във всеки случай логотерапията може да се определи като хуманистична и екзистенциална психотерапия.