Психологията на К. Г. Юнг

Якоби, Йоланде
Психологията на К. Г. Юнг
С предговор от К. Г. Юнг

Март 2000
208 стр. м. к. 12 x 19
цена 14.00
ISBN 954-9933-06-7
превод – Боян Цонев
оформление – Гергана Янчева

14.00 лв.

Категория:
   

За автора

Якоби, Йоланде

Якоби, Йоланде

Якоби, Йоланде - юнгиански аналитик (Будапеща, 1890-1973) в семейство на евреи, жертви на Холокоста.
През 1926 г. Якоби се ангажира с Австрийския Kulturbund във Виена и скоро става неин вицепрезидент, уреждайки лекции на известни личности в сферата на изкуството от цяла Европа до 1938 г.
Среща Юнг през 1927 г., когато той идва да изнася лекция в Kulturbund . По-късно през същата година сънува сън , който описва в една от книгите си, макар и анонимно. Тя изпраща съня на Юнг в Цюрих и през 1938 г. пристига в Цюрих, за да се обучава за юнгиански аналитик.
Д-р Йоланде Якоби е един от най-ясните тълкуватели на Юнговата мисъл. През 40-те години като аналитик и основна движеща сила в аналитичната психология пише няколко добри книги върху Юнговата психология. Планира създаването на Института Юнг и после влиза в Управителния съвет. Освен Рицарския кръст на Австрийския орден на службата, който й е връчен през 30-те години, за заслугите си тя получава почетно гражданство на Австрия през 1957 г.

Подкрепена от самия Юнг и канонизирана от неговия Предговор, книгата е едно от най-важните представяния на аналитичната психология. Публикувана през 1940 г., тя е била многократно превеждана и преиздавана.
“Убеден съм, че изследването на душата е науката на бъдещето. Психологията е най-младата сред естествените науки, но най-важната, защото постепенно става все по-ясно, че не гладът, земетресенията, вирусите или ракът, а – човекът е най-голямата опасност за човека.”
К. Г. Юнг