Общуването

Илиев, Владимир
Общуването
Същност, динамика и развитие
Април 2003
Оформление – Б. Мавродинов
172 стр., м. к.,
цена 6.00
ISBN 954-9933-30-X
Изчерпана

6.00 лв.

Категория:
   

За автора

Илиев, Владимир

Илиев, Владимир

Илиев, Владимир е доктор по психология и магистър по право, член на Съюза на учените в България. Работи в областта на психология на общуването и личността. Автор е на книгите "Психология на разговора", резултат от дългогодишни изследвания на междуличностните взаимодействия, “Общуването” и “Риск и общуване” и съавтор на "Комуникативна култура".
http://www.erp-pleven.bg/iliev/

В основата на общуването стои непосредственият, или директен, контакт между хората. Психологическите проблеми във връзка с него имат пряко практическо значение. Всеки, който иска да усъвършенства уменията си за общуване, рано или късно се изправя пред необходимостта да навлезе в механизмите на взаимодействие. Именно този по-дълбок пласт, скрит зад видимите форми на общуването, се разглежда в настоящата книга.
Компетентността и овладяването на междуличностното взаимодействие означава преди всичко по-добро разбиране на ситуациите на общуване. Човек започва да разпознава и използва целенасочено различни стратегии и тактики за постигане на определени резултати. Ето защо дискусията и предложената тук информацията е полезна за широк кръг хора, най-вече за тези, които: често общуват непосредствено с различни хора; занимават се с управление на другите; срещат трудности при общуване; трябва постигнат значими жизнени цели в чрез общуване; не искат да бъдат управлявани и манипулирани; желаят да усъвършенстват комуникативните си способности.
Книгата може да помогне на всеки за определяне на посоката, но никому няма да спести пътя. Както повечето важни неща в живота, никой не може да ни замества, да осъществява общуване вместо нас и по-добре от нас. Наше право и задължение е да търсим, откриваме, да се учим и развиваме своите способности за общуване.