Ненаписаното в моите книги

Франкъл, Виктор
Ненаписаното в моите книги
Историята на един живот
Март 2000

Поредица Автентично
Превод – С. Василева, Б. Цонев
Оформление – Г. Елезова
172 стр., м. к., 10,5 x 18,5
цена 4.90
ISBN 954-9933-02-4
Изчерпана

 

4.90 лв.

Категория:
   

За автора

Франкъл, Виктор Е.

Франкъл, Виктор Е.

Франкъл, Виктор Е. (1905-1996).
През 30-те години той завършва медицина и защитава докторат във Виенския университет, където дълги години е години професор по неврология и психиатрия. Заема професорски места и в Харвард, Америка и университетите в Далас и Питсбърг. Създател е на логотерапията – нов психотерапевтичен метод, наричан още Трето виенско направление (след психоанализата на Зигмунд Фройд и индивидуалната психология на Алфред Адлер).
По време на Втората световна война прекарва дълги години в Освиенцим и други концентрационни лагери.
Удостоен е с десетки почетни докторски титли от университети от цял свят. Неговите 31 книги са излезли на повечето езици – включително японски, китайски и руски.

Автобиографична книга на един от най-големите психиатри на нашето съвремие – Виктор Е. Франкъл (1905-1996).
В Ненаписаното
в моите книги авторът за първи път излага своите спомени и размисли за детството и ранните си години във Виена, описва отношенията си с Фройд, Адлер и тяхното влияние върху логотерапията. Особено значима е историята на Франкъл за престоя му в 4 концентрационни лагера. Той се връща във Виена през 1945 г. В книгата са включени много непубликувани досега снимки на автора.
Книгата е впечатляващо свидетелство за духовната история на Европа.