Националната идентичност в диалога между културите

Сборник
Националната идентичност в диалога между културитеюни 2003
Поредица Форум
Оформление – Богдан Мавродинов
144 стр., м. к.,
цена 5.00
ISBN 954-9933-33-4
Изчерпана

5.00 лв.

Категория:
   

За автора

Сборници

Третият Национален културен форум „Националната идентичност в диалога между културите“ се проведе на 2 и 3 декември 2002 г. в град Плевен, който се превърна в притегателен център за езиковеди и литературоведи, историци и културолози, музиковеди и театроведи, богослови, общественици, граждани. Срещата с националната идентичност се осъществи „на кръстопътя на хуманитарните науки“ (Ериксън). Алманахът представя интерпретациите на авторите по ключови проблеми, свързани с националното самосъзнание и културния диалог.