Макс Фриш. Досие

Фриш, Макс и др.
Макс Фриш. Досие
Авто/биографичен сборник
Октомври 2000
Поредица Автентично
Превод – А. Христов, Е. Стойкова
Оформление – Б. Мавродинов
150 с., м. к.
цена 7.00
ISBN 954-9933-08-3
Изчерпана   

7.00 лв.

Категория:
   

За автора

Макс

Фриш

Книгата получи Националната награда „Христо Данов“ на Министерство на културата и Националния център на книгата за цялостен принос в категорията дизайн на книгата през 2001 г. и за оформлението на изданието на Леге Артис „Макс Фриш. Досие“.
В книгата са включени някои по-стари и непознати есета на Фриш за писането, наред с негови литературнокритични статии; интервю с Фриш за смисъла на публичната полемика, наред с наблюденията на един филмов режисьор, който влиза в дискусия с Фриш от гледна точка на своята медия; библиографска поредица от негови снимки. И ако между отделните статии пламват противоречия, които разбунтуват духа и се приемат като предизвикателство, то тогава настоящето ДОСИЕ изпълнява отредената му роля – да бъде принос към една дискусия.