Издателство "Леге Артис"
https://www.legeartis-bg.net/id/katja-popova-blagoslovena-ot-muzikat/
Export date: Fri May 29 9:56:42 2020 / +0000 GMTКатя Попова – благословена от музиката

 

За книгата

Василев, Димитър
Катя Попова – благословена от музиката
Ноември 2004
Поредица Автентично
Редактор - Геновева Димитрова
Оформление Д. Драганска
136 стр.,м. к., 43 ч/б ил. 16,5 x 21
цена 7.00
ISBN 954-9933-43-1
Изчерпана

 

Product added date: 2017-04-03 13:41:17
: 2017-04-19 15:59:53

Export date: Fri May 29 9:56:42 2020 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ https://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.