Катя Попова – благословена от музиката

Василев, Димитър
Катя Попова – благословена от музиката
Ноември 2004
Поредица Автентично
Редактор – Геновева Димитрова
Оформление Д. Драганска
136 стр.,м. к., 43 ч/б ил. 16,5 x 21
цена 7.00
ISBN 954-9933-43-1
Изчерпана

7.00 лв.

Категория:
   

За автора

Василев, Димитър

Василев, Димитър

Василев, Димитър (род. 1932 г.) дълги години е бил на ръководна работа в областта на културата в гр. Плевен: главен художествен ръководител и директор на Държавната опера „Христо Бръмбаров“ и Филхармонията, председател на Общинския съвет за култура и на Клуба на дейците на културата в Плевен. Има множество публикации за известни творци (Михаил Попов, Светлин Русев, Иван Вълев, Дило Дилов, Иван Димов и др.) в периодичния печат. По негова инициатива и съставителство през 1984 г. излиза фотоалбумът „Катя Попова“.

Книгата „Катя Попова – благословена от музиката“ отразява искреното човешко намерение на автора да запълни една празнота в българската популярно-музиковедска литература, като пресъздаде биографията на характерното сопрано, и да върне интереса на интелектуалните среди към една от най-ярките личности, поела първия си дъх в Плевен. Той ни запознава с жизнения път на Катя Попова и с нейните най-значителни художествени ангажименти, утвърдени като високи творчески постижения от публиката и времето. Проследява хронологията на събитията, като се позовава на голям брой документи, исторически източници от личния архив на Катя Попова, публикации от периодичния печат, както и спомени на близки и роднини на “Българския славей”. Книгата прекрасно предава духа на епохата, която описва, и го пренася в съвременността. Приложен е списък с оперните роли на вокалната актриса по години и сезони, както и безценен снимков материал.
Изследването се вписва в една обща картина, в която, заедно с бъдещи монографии и изследвания, би се разкрил неповторимият облик на това съвършено явление на българския оперен театър – Катя Попова – Незабравимата.