Катя Попова – благословена от музиката

Василев, Димитър
Катя Попова – благословена от музиката
Ноември 2004
Поредица Автентично
Редактор – Геновева Димитрова
Оформление Д. Драганска
136 стр.,м. к., 43 ч/б ил. 16,5 x 21
цена 7.00
ISBN 954-9933-43-1
Изчерпана

7.00 лв.

Категория:
   

За автора

Василев

Димитър

Книгата „Катя Попова – благословена от музиката“ отразява искреното човешко намерение на автора да запълни една празнота в българската популярно-музиковедска литература, като пресъздаде биографията на характерното сопрано, и да върне интереса на интелектуалните среди към една от най-ярките личности, поела първия си дъх в Плевен. Той ни запознава с жизнения път на Катя Попова и с нейните най-значителни художествени ангажименти, утвърдени като високи творчески постижения от публиката и времето. Проследява хронологията на събитията, като се позовава на голям брой документи, исторически източници от личния архив на Катя Попова, публикации от периодичния печат, както и спомени на близки и роднини на „Българския славей“. Книгата прекрасно предава духа на епохата, която описва, и го пренася в съвременността. Приложен е списък с оперните роли на вокалната актриса по години и сезони, както и безценен снимков материал.
Изследването се вписва в една обща картина, в която, заедно с бъдещи монографии и изследвания, би се разкрил неповторимият облик на това съвършено явление на българския оперен театър – Катя Попова – Незабравимата.