Издателство "Леге Артис"
https://www.legeartis-bg.net/id/k-g-jung-leksikon/
Export date: Sun Jul 5 14:02:36 2020 / +0000 GMTК. Г. Юнг: Лексикон

 

За книгата

Шарп, Дарил
К. Г. Юнг: Лексикон
Термини и понятия по аналитична психология
Поредица Юнг & последователи
Май 2006
Превод Марина Бояджиева
ISBN-10: 954-9933-64-4
ISBN-13: 978-954-9933-64-2
Цена 9 лв.

Всяко цивилизовано човешко същество, колкото и високо да е развито съзнанието му, е все още архаичен човек в най-дълбоките пластове на своята психика.

К. Г. ЮНГ/ ЛЕКСИКОН отвежда читателя до извора. Той е предназначен за тези, които търсят ясно разбиране на основните термини и концепции, както са използвани и разработвани от самия Юнг.

 

Product added date: 2017-04-03 17:11:40
: 2017-04-09 16:59:26

Export date: Sun Jul 5 14:02:36 2020 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ https://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.