К. Г. Юнг: Лексикон

Шарп, Дарил
К. Г. Юнг: Лексикон
Термини и понятия по аналитична психология
Поредица Юнг & последователи
Май 2006
Превод Марина Бояджиева
ISBN-10: 954-9933-64-4
ISBN-13: 978-954-9933-64-2
Цена 12 лв.

Всяко цивилизовано човешко същество, колкото и високо да е развито съзнанието му, е все още архаичен човек в най-дълбоките пластове на своята психика.

К. Г. ЮНГ/ ЛЕКСИКОН отвежда читателя до извора. Той е предназначен за тези, които търсят ясно разбиране на основните термини и концепции, както са използвани и разработвани от самия Юнг.

12.00 лв.

Категория:
   

За автора

Шарп, Дарил

ДАРИЛ ШАРП, специализирал в института на Юнг в Цюрих, е автор на много други книги по аналитична психология. Дарил Шарп издава книги от последователи на К. Г. Юнг.

Г. Юнг почина през 1961 година, без да остави системно обобщение на своята психология. През последните 45 години неговите идеи бяха обяснявани, разработвани и развивани от хиляди други хора с различни резултати.

К. Г. ЮНГ/ ЛЕКСИКОН отвежда читателя до извора. Той е предназначен за тези, които търсят ясно разбиране на основните термини и концепции, както са използвани и разработвани от самия Юнг.

К. Г. ЮНГ/ ЛЕКСИКОН не е критика или защита на мисленето на Юнг, а пътеводител за разкриване на неговото богатство и за илюстрация на широкия обхват и вътрешна свързаност на неговите интереси.

Създаден след задълбочено прочитане и предаване на най-важните идеи от главните трудове на Юнг, с приложение на компетентен коментар и диаграми, ЛЕКСИКОНЪТ съдържа изчерпателен преглед на основните принципи на аналитичната психология.

ДАРИЛ ШАРП, специализирал в института на Юнг в Цюрих, е автор на много други книги по аналитична психология. Дарил Шарп издава книги от последователи на К. Г. Юнг.