Юнгианска анализа на сънищата

Хол, Джеймс
Юнгианска анализа на сънищата: теория и практика
Превод Марина Бояджиева
Оформление на поредицата
Гергана Янчева
Май 2005
168 стр., м. корици
Цена 9 лв.
ISBN 954-9933-54-7

9.00 лв.

Категория:
   

За автора

Хол, Джеймс

Д-р Джеймс А. Хол е завършил медицина в университета в Тексас и е специализирал в Института "К. Г. Юнг" в Цюрих. Практикува като психиатър и юнгиански аналитик в Далас, където е клиничен професор по психиатрия към Югозападния медицински факултет. Той е автор на Клинично използване на сънищата и клинична хипноза: Принципи и приложения (заедно с Х. Б. Крейзилнек).

Сънищата, наричани “забравения език на Бога” от някои и “дяволски послания” от други, отдавна са се разглеждали като предвестник на бъдещето. Но съвременното схващане, че сънищата са интимно свързани с личната психология, нагласи и поведение на сънуващия, се дължи на пионерската работа на швейцарския психиатър К. Г. Юнг, който показа, че в сънищата активно оживява несъзнаваното.
Книгата е изчерпателно и практически полезно ръководство за разбиране на сънищата в светлината на основните принципи на аналитичната психология на Юнг. Описва се и се дискутира моделът на Юнг за психиката и се дават много клинични примери и начина, по който те могат да бъдат тълкувани в съответния контекст. Специално внимание се обръща на обичайни и повтарящи се мотиви (падане, преследване, къщи, автомобили, траур, края на света, смърт, брак, сексуални образи и пр.), травмиращи сънища, компенсаторни и целенасочени функции на съня, сънища като прогноза за болест или физическа промяна и на това как сънищата са свързани със съответния житейски период и процеса на индивидуация на сънуващия.

Съдържание:

Основни положения на юнгианската психология
Същност на сънуването
Азова идентичност и комплекси
Азът в съня и будният Аз
Сънищата като диагностично средство
Пренасяне и контрапренасяне
Сънища и индивидуация
Алхимични мотиви в сънищата
Синхронистични явления
Обективни и субективни тълкувания
Лични и архетипови нива на съня