История на тероризма

Шалиан, Ж. и Блен, А.
История на тероризма
От Античността до Ал Кайда
Декември 2005
Поредица Формат 24х16
Превод З. Китинска, М. Бояджиева
Оформление Д. Драганска
628 стр., м. корици
ISBN 954-9933-58-Х
Цена 17.00
Изчерпана

17.00 лв.

Категория:
   

За автора

Илиев, Владимир

Илиев, Владимир

Илиев, Владимир е доктор по психология и магистър по право, член на Съюза на учените в България. Работи в областта на психология на общуването и личността. Автор е на книгите "Психология на разговора", резултат от дългогодишни изследвания на междуличностните взаимодействия, “Общуването” и “Риск и общуване” и съавтор на "Комуникативна култура".
http://www.erp-pleven.bg/iliev/

Шалиан, Ж. и Блен, А.

Първа голяма енциклопедия на тероризма. С помощта на някои от най-добрите специалисти в международен мащаб Жерар Шалиан и Арно Блен очертават в тази книга историята на тероризма от античността до съвременните й форми. Тръгвайки от определението, предложено от Раймон Арон, “едно насилствено действие се нарича терористично, когато чисто психологическият му ефект е напълно непропорционален на чисто физическите резултати от него”, те откриват, че възприемането на тероризма също има своя история. Радикалният ислямизъм, на който е посветена голяма част от този труд, също е разположен в своя исторически контекст. За тази книга авторите са събрали и речи, манифести и други теоретични текстове от основните действащи лица в историята на тероризма – от Бакунин до Бен Ладен, – повечето от които досега не са били публикувани на европейски езици. Приложени са карти и статистики от американския Държавен департамент.
Книгата е първата от новата поредица Формат 24х16, посветена на глобални проблеми от историята на света, науката, политиката, религията и др. области на човешкото общество.

Тоталната война, тоталитаризмът и тероризмът се раждат едновременно и в същия момент, когато и свободата, правата на човека и демокрацията.

История на тероризма

Авторите

Жерар Шалиан е специалист по политически и стратегически проблеми на съвременния свят и по-точно казано на партизанските войни и тероризма. Той е гост-преподавател в Харвард, UCLA (University of California, Los Angeles) и Бъркли, и е преподавал в Националното училище по администрация и l Колежа по отбрана. Особено важно е, че е бил в различни конфликтни точки в Азия, Африка и Латинска Америка. Автор е на много трудове, сред които Световна антология на стратегията, Стратегия на партизанската война, Оръжието на тероризма, Нов атлас на световния ред.

Арно Блен е изследовател, получил своето образование в университетите в Джорджтаун и Харвард, специалист по международни отношения и стратегически проучвания. В продължение на няколко години ръководи Центъра Бомарше във Вашингтон. Заедно с Жерар Шалиан, той е автор и на Речник по военната стратегия, America is back, а с Франсоа Жере – на Сили и влияния.

Франсоа Жере е хабилитиран доктор по история. Директор на Института по дипломация и отбрана, води лекции в Сорбоната – Париж ІІІ. Автор е на За какво се водят войните?, Военният изход, Доброволци на смъртта.

Роан Гунаратна е директор на Terrorism Research Institut for Defence and Strategic Studies в Сингапур. Автор е на Ал Кайда. В сърцето на първата световна терористична мрежа.

Оливие Юбак-Окипинти е специалист по конфликти и пиратство. Сътрудничил е при работата върху Оръжието на тероризма и Сили и влияния.

Ариел Мерари е гост-преподавател по политология в Харвард. Той е директор на Political Violence Research Unit в университета в Тел Авив.

Филип Миго е завършил политология, има научна степен по отбрана и е доктор по етнология. Преподава в Колежа по отбрана.

Ив Тернон е доктор по история. Той е автор на За преговорите, Отоманската империя. Упадък, край, обезличаване; Макно, анархисткият бунт; Распутин, една руска трагедия; Престъпната държава. Геноцидите през ХХ в.

“Трябва да задушим вътрешните и външните врагове на Републиката или да погинем с нея. При това положение първата максима на вашата политика трябва да бъде да ръководите народа с разум, а враговете на народа с терор. Ако движещата сила на едно мирно правителство е добродетелта, то движещите сили на народното правителство по време на революция са едновременно добродетелта и терорът, добродетелта, без която терорът е зловещ, и терорът, без който добродетелта е немощна.”

Максимилиен дьо Робеспиер
Реч пред Конвента на 5 февруари 1794г.

“Терористът е благороден, ужасяващ, неустоимо обаятелен, защото съчетава в себе си двата най-високи върха на човешко величие: мъченика и героя. От деня, в който се закълне от все сърце да освободи народа и родината си, той знае, че е обречен на смърт.”

Сергей Степняк Кравчински, Нелегалната Русия (1863 г.)