Издателство "Леге Артис"
https://www.legeartis-bg.net/id/dve-studii-po-analitichna-psihologija/
Export date: Wed Apr 14 8:51:01 2021 / +0000 GMTДВЕ СТУДИИ ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

 

За книгата

Юнг, К. Г.
Две студии по аналитична психология

Поредица Юнг и последователи
Превод Л. Атанасова, К. Белопитова
Ноември 2019
294 с, м.к.
ISBN  978-619-7516-11-1
Цена 28 лева

"Добродетелността нерядко служи за изтръгване на признание от страна на другите."

 

Product added date: 2020-01-09 20:55:35
: 2020-01-09 21:07:00

Export date: Wed Apr 14 8:51:01 2021 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ https://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.