Издателство "Леге Артис"
https://www.legeartis-bg.net/id/dinamika-na-nesaznavanoto/
Export date: Wed Jul 6 13:37:02 2022 / +0000 GMTДИНАМИКА НА НЕСЪЗНАВАНОТО

 

За книгата

Юнг, Карл Густав
Динамика на несъзнаваното

Превод Ивета Милева
Поредица Юнг & последователи
Март 2021
484 стр., тв. кор.
Цена 35 лв.
ISBN 978-619-7516-22-7

Природата в нас съвсем не е загубила силата си. Ние само се научихме да я подценяваме.
(К.Г. Юнг)

 

Product added date: 2021-03-24 16:08:24
: 2021-04-23 12:02:49

Export date: Wed Jul 6 13:37:02 2022 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ https://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.