Детски рисунки и модерно изкуство

Маринов, Александър
Детски рисунки и модерно изкуство
Декември 2002
Поредица Форум
Оформление – Богдан Мавродинов
260 стр., меки корици, 135 цв. и ч/б ил.
цена 6.00 лв.
ISBN 954-9933– 28-8
Изчерпана

6.00 лв.

Категория:
   

За автора

Маринов, Александър

Маринов, Александър е лекар психиатър, доцент, доктор на медицинските науки. Дълги години е работил в психиатричната болница в гр. Бяла. Защитил е дисертации на тема "Психопатология на изобразителната дейност" (1965) и „Шизофрения – протичане, изход и прогноза" (1982).Многократно е специализирал в чужбина. Членува в редица международни медицински и психиатрични организации. Участвал е с доклади в редица световни конгреси, симпозиуми и конференции в Европа и САЩ. Има издадени 2 книги и над 120 научни публикации по проблеми на шизофренията, самоубийствата и психопатология на изразността в списания и сборници в чужбина.
Многократно е специализирал в чужбина. Членува в редица международни медицински и психиатрични организации. Участвал е с доклади в редица световни конгреси, симпозиуми и конференции в Европа и САЩ. Има издадени 2 книги и над 120 научни публикации по проблеми на шизофренията, самоубийствата и психопатология на изразността в списания и сборници в чужбина.
Колекцията на автора от рисунки на душевноболни и деца е една от най-богатите не само в България, но и извън страната. Показвана е у нас и в чужбина: Мексико, САЩ, Франция, Швейцария, Германия, Великобритания,Австрия, Белгия, Дания, Турция и Испания.
Д-р Маринов живее и работи в град Бяла.

Както по съдържание, така и по форма и стил, детските рисунки са били сравнявани от много автори от школата на абстракционизма и сюрреализма, на модерното изкуство изобщо, като Кандински, Габриеле Мюнтер, Ларионов, Пол Кле, Миро, Жан Дюбюфе, Пикасо, групата „КОБРА”, Джексън Полок и Марк Ротко. Те нерядко са колекционирали детски рисунки, творели са заедно с деца или са се опитвали да внесат елементи на детско-наивното в своето творчество.
Книгата “Детски рисунки и модерно изкуство” представлява психологически анализ на символиката в рисунките на деца и творбите на модерни художници, изследване на творческия процес и влиянието и подражанието на модернистичното изкуство от спонтанното детско творчество, направен от известния български психиатър.
“Детски рисунки и модерно изкуство” съдържа интересни и малко известни! данни от история на изкуството, от живота и творчеството на едни от най-известните модерни художници. Богатата колекция от цветни и черно-бели репродукции от рисунки на деца и възрастни дава нагледна представа за стремежа на някои от най-известните модернисти към детския стил и към наивното – до степен на плагиатство. Въпросът е къде е границата и доколко всеки един от тях е съумял да спре пред нея или пък – защо не? – смело да я прекрачи. Изданието е полезно за професионалисти от областите на изобразително изкуство и художествена критика, психо­логия и психиатрия; възпитание и Колекционерско, както и за широк кръг любознателни” читатели.