Човекът и неговите символи

Юнг, Карл Густав
Човекът и неговите символи

Февруари 2015
434 стр. м. к., ч/б ил. 12 x 19
цена 19.00
ISBN 978-954-8311-62-5
превод – Марина Бояджиева
оформление – Гергана Янчева

19.00 лв.

Категория:
   

За автора

Юнг, Карл Густав

Юнг, Карл Густав

Юнг, Карл Густав (1875-1961) е един от най-големите психиатри в света роден в Швейцария, той е създател на аналитичната психология, автор на десетки научни трудове, повлияли развитието на поколения изследователи и автори. След неговата смърт в Цюрих се създава клинка и институт, които и до днес носят неговото име.

Първата и единствена книга, в която Юнг излага най-голямото си постижение в нашето познание за човешката психика – теорията за символизма, както се разкрива в сънищата.
Човекът и неговите символи дължи съществуването си на един от сънищата на самия Юнг. Великият психолог сънува, че неговият труд се разбира от широката публика, а не само от психиатрите и затова се съгласява да напи­ше и редактира тази забележителна книга. Тук Юнг разглежда богатия свят на несъзнаваното, чийто език според него са символите, постоянно разтриващи се в сънищата. Убеден, че сънищата предлагат практически съвет, изпра­тен от несъзнаваното до съзнавания Аз, Юнг прозира че себеразбирането води до един пълноценен и продуктивен жи­вот. Така читателят ще получи нови откровения за себе си от тази проникновена книга, която илюстрира множество символи в историята на човечеството. Съавтори на Юнг са четирима сътрудници, които той смята за най-подготвени да обяснят неговата работа. Съвременен шедьовър и международен бестселър, Човекът и неговите символи е единственият опит на световно известния психо­лог да обясни на обикновения читател своята теория за значението на символизма в сънища и изкуство и важността му за пълното разбиране на несъзнавания човешки дух. Завършена от Юнг и сътрудниците точно преди смъртта му, тази книга е адресирана към широката публика.