Архетипът на ковача

Анчев, Анатол
Архетипът на ковача
Октомври 2016
Поредица Юнг и последователи
244 стр.
ISBN 978-954-8311-76-2
Цена 12 лева

12.00 лв.

Категория:
   

За автора

Анчев, Анатол

Анатол Василев Анчев е професор е в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, доктор на филологическите науки, създател и ръководител на „Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“.
Автор е на редица статии, студии и монографии в областта на историята на българската етнология и фолклористика, обредността (преди всичко българската традиционна сватба), българските народни занаяти, българския песенен фолклор, вярванията, сънищата, лудостта в българския фолклор, съвременни прояви на фолклора и т.н. През последните три десетилетия в своите научни разработки работи усилено за създаване и утвърждаване на българска аналитичнопсихологическа антропология. С логото на „Леге Артис” са книгите му „Юнгиански подход към българския фолклор“ (2007) и „Вампирите в българския фолклор“ (2008).

От аналитичнопсихологическа гледна точка образът на Ковача представя дългия път на индивидуация, чак до откриването на психичния проблем до разрешаването му и оцелостяването на личността, като по този сложен и криволичещ път, осеян с проблеми и конфликти, всяко аналитично преживяване е свързано с всички други.