Архетипови мотиви във вълшебните приказки

Франц, Мари-Луиз, фон
Архетипови мотиви във вълшебните приказки

Август 2003
247 стр. м. к. 12 x 19
цена 10.00
ISBN 954-9933-42-2
превод – Марина Бояджиева
оформление – Гергана Янчева

10.00 лв.

Категория:
   

За автора

Франц, Мари-Луиз фон

Франц, Мари-Луиз фон

Франц, Мари-Луиз фон, (1915-1998) доктор по философия , е работила с Юнг в продължение на близо 30 години. Тя е признат авторитет в психологическата интерпретация на сънищата, приказките и алхимичните текстове и автор на много книги на тези теми.Мари-Луиз фон Франц е автор на "Алхимията: въведение в символизма на психологията", "Котката" и "Архетипови мотиви във вълшебните приказки".

Архетипови мотиви във вълшебните приказки съдържа част известните лекции на д-р фон Франц в Цюрих, които се публикуват за първи път през 1980 г. Това е задълбочено изследване на шест вълшебни приказки – от Дания, Испания, Китай, Франция и Африка, и една от сборника на Братя Грим – с препратки и паралели в много други. Чрез използването на символистичния, нелинеарен подход, с който авторката е известна, това изследване е уникално проникване в общите мотиви в различни култури, както и безценен източник за тълкуването на сънищните образи.
Д-р Фон Франц е признат авторитет по психологическо тълкуване на вълшебните приказки, митове, сънища и алхимия. Тя притежава рядката способност да основава психологическите си теории и идеи на примери от практиката и ежедневието, което прави лекциите й достъпни както за обикновения слушател и читател, така и за професионалиста. Автор е на много книги върху приложението на психологията на Юнг, както и на три основополагащи в тази поредица: „Мотиви за изцелението във вълшебните приказки“, „Предсказване и синхроничност“ и „Алхимия: Увод в символизма и психологията“.