Издателство "Леге Артис"
https://www.legeartis-bg.net/id/arhetipovete-i-kolektivnoto-nesznavano/
Export date: Sat Dec 3 12:34:04 2022 / +0000 GMTАрхетиповете и колективното несъзнавано

 

За книгата

Юнг, К. Г.
Архетиповете и колективното несъзнавано
Декември 2016
Поредица Юнг и последователи
Превод Л. Атанасова, М. Бояджиева
460 стр., тв. к., ч/б и цв. ил.
ISBN 978-954-8311-79-3
Цена 30 лева

Настоящият том IX/I се състои от работи, написани между 1933 и 1955 г., които очертават и разработват теоретически и конкретно ииндивидуално понятията „архетипове“ и „колективно несъзнавано“, централни в аналитичния проект на К. Г. Юнг. Накрая се разглежда връзката на архетиповете с процеса на индивидуация на основата на една впечатляваща серия рисунки от аналитичната работа на Юнг. За центриращата символика на мандалите става дума в последните две работи на този том.

 

Product added date: 2017-04-14 21:14:14
: 2020-10-16 09:05:42

Export date: Sat Dec 3 12:34:04 2022 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ https://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.