Архетиповете и колективното несъзнавано

Юнг, К. Г.
Архетиповете и колективното несъзнавано
Декември 2016
Поредица Юнг и последователи
Превод Л. Атанасова, М. Бояджиева
460 стр., тв. к., ч/б и цв. ил.
ISBN 978-954-8311-79-3
Цена 30 лева

Настоящият том IX/I се състои от работи, написани между 1933 и 1955 г., които очертават и разработват теоретически и конкретно ииндивидуално понятията „архетипове“ и „колективно несъзнавано“, централни в аналитичния проект на К. Г. Юнг. Накрая се разглежда връзката на архетиповете с процеса на индивидуация на основата на една впечатляваща серия рисунки от аналитичната работа на Юнг. За центриращата символика на мандалите става дума в последните две работи на този том.

30.00 лв.

Категория:
   

За автора

Юнг, Карл Густав

Юнг, Карл Густав

Юнг, Карл Густав (1875-1961) е един от най-големите психиатри в света роден в Швейцария, той е създател на аналитичната психология, автор на десетки научни трудове, повлияли развитието на поколения изследователи и автори. След неговата смърт в Цюрих се създава клинка и институт, които и до днес носят неговото име.

Архетипове и колективно несъзнавано са централни понятия в аналитичния проект на К. Г. Юнг. Настоящият том (IX/I от Събраните съчинения) се състои от работи, написани между 1933 и 1955 г., които очертават и разработват тези две понятия. При това първите три съчинениямогат да се разглеждат като теоретично основополагане, а именно За архетиповете на колективното несъзнавано , после Понятието за колективно несъзнавано и най-накрая За архетипа с особено внима-ние върху понятието анима . Следват публикации, в центъра на коитоса специфични архетипове, а именно на майката , прераждането , детето-бог , респективно божествено момиче , после мотивът на духа , както често се появява в детските приказки, и т. нар. трикстер (хитрец). Накрая се разглежда връзката на архетиповете с процеса на индивидуация, веднъж теоретически в статията Съзнание, несъзнавано и индивидуация , после практически приложено върху единтакъв процес на индивидуация, както се разкрива на основата на еднавпечатляваща серия рисунки от аналитичната работа на Юнг. За центриращата символика на мандалите става дума в последните две работина този том. Който отива към себе си, рискува да се конфронтира със себе си.Огледалото не ласкае, то вярно показва това, което се оглежда внего, а именно лицето, което никога не показваме на света, защотого прикриваме с Персоната, маската на актьора. Но огледалото стоизад маската и показва истинското лице.