Василев, Димитър (род. 1932 г.) дълги години е бил на ръководна работа в областта на културата в гр. Плевен: главен художествен ръководител и директор на Държавната опера „Христо Бръмбаров“ и Филхармонията, председател на Общинския съвет за култура и на Клуба на дейците на културата в Плевен. Има множество публикации за известни творци (Михаил Попов, Светлин Русев, Иван Вълев, Дило Дилов, Иван Димов и др.) в периодичния печат. По негова инициатива и съставителство през 1984 г. излиза фотоалбумът „Катя Попова“.