Стойчева, Катя, доктор по психология и научен сътрудник в Института по психология към БАН, работи по проблемите на творческата личност и мотивацията за творчество, уменията за творческо мислене и решаване на проблеми, надарените деца и училището.