Петко Недялков (р. 1963, Плевен). Завършил Математическа гимназия “Гео Милев” – Плевен, Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” и Специалната обсерватория на Руската академия на науките в Северен Кавказ. Преподавател по астрономия.
e-mail: japet@phys.uni-sofia.bg