Милка Бакърджиева е доцент, доктор по икономика, член на Съюза на учените в България. Работи в областта на бизнес-комуникирането и връзки с обществеността. Автор е и на книгите: ”Бизнес-комуникиране”, “Бизнес-преговори”, “Връзки с обществеността (пъблик-рилейшънс)” и съавтор на “Комуникативна култура”.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.