Маринов, Александър е лекар психиатър, доцент, доктор на медицинските науки. Дълги години е работил в психиатричната болница в гр. Бяла. Защитил е дисертации на тема “Психопатология на изобразителната дейност” (1965) и „Шизофрения – протичане, изход и прогноза” (1982).Многократно е специализирал в чужбина. Членува в редица международни медицински и психиатрични организации. Участвал е с доклади в редица световни конгреси, симпозиуми и конференции в Европа и САЩ. Има издадени 2 книги и над 120 научни публикации по проблеми на шизофренията, самоубийствата и психопатология на изразността в списания и сборници в чужбина.
Многократно е специализирал в чужбина. Членува в редица международни медицински и психиатрични организации. Участвал е с доклади в редица световни конгреси, симпозиуми и конференции в Европа и САЩ. Има издадени 2 книги и над 120 научни публикации по проблеми на шизофренията, самоубийствата и психопатология на изразността в списания и сборници в чужбина.
Колекцията на автора от рисунки на душевноболни и деца е една от най-богатите не само в България, но и извън страната. Показвана е у нас и в чужбина: Мексико, САЩ, Франция, Швейцария, Германия, Великобритания,Австрия, Белгия, Дания, Турция и Испания.
Д-р Маринов живее и работи в град Бяла.