Мариана Найдова е преподавател по български език във Висшия медицински институт, Плевен. Освен на романи, тя е автор и на няколко пиеси, номинирани за награди, преведени на френски език и публикувани в електронни медии.