Канети, Елиас, роден през 1905 год. в гр. Русе, България, следва във Виена, там пише големия си роман Заслеплението . Емигрира със съпругата си Веза Канети в Лондон. От края на 60-те години периодично живее в Цюрих и Лондон. През 1981 год. Получава Нобеловата награда за литература. Умира през 1994 год. в Цюрих.