Якоби, Йоланде – юнгиански аналитик (Будапеща, 1890-1973) в семейство на евреи, жертви на Холокоста.
През 1926 г. Якоби се ангажира с Австрийския Kulturbund във Виена и скоро става неин вицепрезидент, уреждайки лекции на известни личности в сферата на изкуството от цяла Европа до 1938 г.
Среща Юнг през 1927 г., когато той идва да изнася лекция в Kulturbund . По-късно през същата година сънува сън , който описва в една от книгите си, макар и анонимно. Тя изпраща съня на Юнг в Цюрих и през 1938 г. пристига в Цюрих, за да се обучава за юнгиански аналитик.
Д-р Йоланде Якоби е един от най-ясните тълкуватели на Юнговата мисъл. През 40-те години като аналитик и основна движеща сила в аналитичната психология пише няколко добри книги върху Юнговата психология. Планира създаването на Института Юнг и после влиза в Управителния съвет. Освен Рицарския кръст на Австрийския орден на службата, който й е връчен през 30-те години, за заслугите си тя получава почетно гражданство на Австрия през 1957 г.