Ойген Древерман е роден през 1940 г. в Бергкамен, Германия. Завършва философия, теология и психоанализа. През 1994 г. получава най-високото отличие в сферата на народната просвета в Германия – медалът УРАНИЯ, присъден му като на учен с особени заслуги в сферата на изследователската дейност и в разпространението на съвременно научно мислене. Има издадени над 50 книги, стотици статии и беседи пред многобройна аудитория.