Георги Пенчев Домусчиев (1872-1961), адвокат и писател, е роден в Плевен. Завършва средно образование в Русе, а юридически науки в СУ (1902). Практикува като съдия, прокурор и адвокат в редица градове на страната.
Творби на Г. П. Домусчиев са публикувани в списанията “Демо­кратичен преглед”, “Ново общество”, “Съвременен преглед”, “Листопад”, “Слънце” и др.
Г. П. Домусчиев е автор на книгите “Очерки и разкази” (1909), на стихове в проза – “Есенни листа” (1925 и 1927), “Кървави дни”, разкази (1922), “Самичка”, повест (1927), “Сенки от стария Плевен”, художествено-документални разкази (1933), “Прокурорът Глогов”, роман (1943), “Да си спомним за тях”, художествено-документални разкази (1943) и др.
Членува в Съюза на писателите; активно участва в списването на литературното списание “Родна мисъл” (1921-1924, Плевен) и е съредактор на общественокултурното издание “Вит”. Той e изтъкнат обществен и читалищен деятел, член на управата на градското читалище “Съгласие” в Плевен, и председател и на първата българска оперета в Шумен.