Бойко Илиев, доктор по естетика, е завършил философия в СУ “Св. Климент Охридски”. Преподава философия и естетика в Югозападния университет – Благоевград. Научните му интереси са в сферата на философия на образованието, философия на културата и пр.