Роберт Менасе – Франкфурт – награда

Роберт Менасе – Франкфурт – награда

На Международния панаир на книгата във Франкфурт най-престижната Германска Литературна награда на Германската асоциация на книгоиздателите и книжарите бе присъдена на Роберт Менасе
за романа “Столицата”, който в момента се превежда за Леге Артис от проф. Ана Димова.
Честито!