Саня Табакова, издател: „Екологично и несантиментално за книгоиздаването”