Очаквайте

Е.-Е. Шмит
Отмъщението на прошката

Нанси Макуилямс
Психоаналитична диагностика
Разбиране на структурата на личността в клиничния процес

Ромен Гари
Танцът на Чингиз Коен

Е.-Е. Шмит
Другия в мен

Роберт Менасе
Столицата

Виктор Франкъл
Теория и терапия на неврозите

Виктор Франкъл
Психотерапия и екзистенциализъм

Бодрияр
Америка

К.Г.Юнг
Две студии по аналитична психология

Ромен Гари
Животът пред теб

Доналд Калшед
Вътрешният свят на травмата

Паскал Киняр
Вила Амалия