Очаквайте

 

Нанси Макуилямс
Психоаналитична диагностика
Разбиране на структурата на личността в клиничния процес

Ромен Гари
Танцът на Чингиз Коен

Ромен Гари
Виното на мъртвите

Е.-Е. Шмит
Другия в мен

Роберт Менасе
Столицата

Виктор Франкъл
Теория и терапия на неврозите

Виктор Франкъл
Психотерапия и екзистенциализъм