Издателство "Леге Артис"
http://www.legeartis-bg.net/id/tolerantnostta-km-neopredelenost/
Export date: Wed Dec 12 12:22:54 2018 / +0000 GMTТолерантността към неопределеност

 

За книгата

Стойчева, Катя
Толерантността към неопределеност

октомври 2003
240 стр., м. к.,
цена 7.00
ISBN 954-9933-35-0
оформление - Богдан Мавродинов

 

Product added date: 2017-04-03 13:06:42
: 2017-04-03 16:49:11

Export date: Wed Dec 12 12:22:54 2018 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ http://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.