Издателство "Леге Артис"
http://www.legeartis-bg.net/id/psihologijata-na-k-g-jung/
Export date: Wed Dec 12 12:24:58 2018 / +0000 GMTПсихологията на К. Г. Юнг

 

За книгата

Якоби, Йоланде
Психологията на К. Г. Юнг
С предговор от К. Г. Юнг

Март 2000
208 стр. м. к. 12 x 19
цена 9.00
ISBN 954-9933-06-7
превод - Боян Цонев
оформление - Гергана Янчева

 

Product added date: 2017-04-01 08:49:27
: 2017-04-09 17:13:11

Export date: Wed Dec 12 12:24:58 2018 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ http://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.