Издателство "Леге Артис"
http://www.legeartis-bg.net/id/kotkata/
Export date: Tue Mar 19 6:06:41 2019 / +0000 GMTКотката

 

За книгата

Франц, Мари-Луиз, фон
Котката
Приказка за избавлението на женското начало
Май 2001
156 стр., м. к. 12 x 19
цена 7.00
ISBN 954-9933-15-6
превод - Марина Бояджиева
оформление - Гергана Янчева

 

Product added date: 2017-04-02 15:39:53
: 2018-04-12 07:58:24

Export date: Tue Mar 19 6:06:41 2019 / +0000 GMT
Product data have been exported from Издателство "Леге Артис" [ http://www.legeartis-bg.net ]
Product Print by WooCommerce PDF & Print plugin.