Перек, Жорж е едно от най-големите имена сред съвременните френски автори, познат в България от книгата “Животът – начин на употреба” и “Вещите”.

No products were found matching your selection.